אוהל יצחק


במסגרת חפירות בדיקה ארכיאולוגית מתחת לבית הכנסת אוהל יצחק הממוקם בקצה רחוב הגיא שברובע היהודי בירושלים, נתגלה אולם קמרונות עתיק, מכוסה בעפר (שבו נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות).

מתוך הצורך לשמר את המבנה העתיק ואת המבנה שמעליו במהלך ביצוע עבודות החיזוק, נבנה בשלבים מסבך פלדה על גבי כלונסאות קטני קוטר, ולאחר מכן בוצעו עבודות החפירה במקביל לחיזוק האומנות והקמרונות על ידי עוגנים וקונסטרוקציית פלדה קבועה. כיום משמש האולם להדרכות ולאירועים שונים.

הפרויקט בוצע בשנים 2011-2012 עבור הקרן למורשת הכותל המערבי.