בנייה למגורים באפרת


בניית קוטג'ים טוריים למגורים באפרת. המיזם בתכנון האדריכלית שרון אפל, תוכנן בדגש על כיווני אוויר ואור לכל היחידות באמצעות שילוב חצר פנימית ובעיצוב פנים קפדני.

איכות הבנייה גבוהה במיוחד כמקובל בחברה.

הפרויקט בוצע בשנת 2017.