גשר במודיעין


שיקוע כביש 2 ברחוב החשמונאים במודיעין והקמת גשר.
ביצוע עבודות גישור, קירות תומכים ותשתיות להחלפת צומת קיימת בגשר קורות, תוך שמירה על תנועה זורמת בכל משך הביצוע.

הפרויקט בוצע בשנים 2011-2013 עבור משרד הבינוי והשיכון.